വഴിപാടുകള്‍

സന്താന സൌഭാഗ്യത്തിനായി തൊട്ടിലുംകുട്ടിയും വച്ചുതൊഴല്‍, സന്താന സൌഭാഗ്യ പൂജ, മംഗല്യ സൌഭാഗ്യതിനായി താലി സമര്‍പ്പിക്കല്‍, സ്വയംവര പൂജ, കുട്ടികളുടെ ഐശ്വര്യത്തിനായി തുലാഭാരം തുടങ്ങിയവ ഇവിടെ പ്രധാനമാണ്.പ്രതിഷ്ഠാദിനത്തില്‍ താന്ത്രികാചര്യന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടത്തുന്ന നിഘൂഢവും അതിവിശിഷ്ടവുമായ ഗുരുതിപൂജയാണ്  ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ചടങ്ങ്.

വഴിപാടിനങ്ങള്‍

  • ക്ഷേത്രത്തില്‍ നടത്തുന്ന എല്ലാ വഴിപാടുകളും റസീറ്റ് ആക്കേണ്ടതാണ്.
  • ചില വഴിപാടുകള്‍ മുന്‍കൂട്ടി ഏല്പ്പിച്ചാല്‍ മാത്രമേ നടത്താന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
  • ആള്‍രൂപങ്ങള്‍ , തൊട്ടിലും കുട്ടിയും, പട്ട്‌, നിലവിളക്ക് തുടങ്ങിയവ വഴിപാടു കൌണ്ടറില്‍ നിന്നും വാങ്ങി സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
  • നേര്ചപ്പണം, സ്വര്‍ണ്ണം, വെള്ളി, തുടങ്ങിയവ ഭണ്ടാരങ്ങളില്‍ നിക്ഷേപിക്കുകയോ വഴിപാട് കൌണ്ടറില്‍ ഏല്‍പ്പിച്ചു റസീറ്റ്‌ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
  • വഴിപാടു തുക എം.ഒ. ആയോ ഡി.ഡി ആയോ അയച്ചും ക്ഷേത്ര സമിതിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടില്‍ നിക്ഷേപിച്ചും വഴിപാടു നടത്താവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര്‍ പ്രസ്തുത വിവരങ്ങള്‍ ക്ഷേത്ര സമിതിയെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

 

   

  • Bank Account :

    Syndicate Bank, Iritty       A/C No:  42572200003415      (IFS Code : SYNB 0004257)

Adiyerimadam is a vital pilgrim centre of Malabar blessed with the arrival of ‘Parasurama’ in the distant past. It is believed that Adiyeri is the place of origin of “Uchitta Bhagavathi”. This temple complex situates at Aralam, a deep village, 10 K.M from Iritty town. ‘Siva Sakthi’ chaithanyam is very much here. ‘Thottilum Kuttiyum’ for getting blessed with children, ‘Thali Samarppanam’ for long lasting marriage life, ‘Thulabharam’ for the well being of children is the special offerings here.

It is believed that the four ‘Thanthrik Mutts’ Adiyeri,Pullanchery,Kalakattu,Kattumadam – are following the thanthrik cults preached by ‘Parasurama’. In all the mutts thirty nine deities are being worshipped. “Uchitta Bhagavathi” at Adiyeri, “Bhairavan” at Pullanchery, “Kuttichathan” at Kalakattu, and “Karuval Bhagavathi” at Kattumadam are the deities of importance in each branches. Among the four mutts of Malabar, Adiyeri Mutt has a pivot position.

Bhagavathi, Bhairavan, Kuttichathan, Karuval Bhagavathi, Raktha Chamundi, Khantakarnnan, Thevarchathan, Gulikan, Moovalamkuzhi Chamundi, Pottan, Kurathi are the important deities of this temple.Temples like Mamanikunnu Sree Mahadevi Temple, Mundayamparamba Bhagavathi Temple, Kuthuparamba Sree Thiruvancherikkav Bhagavathi Temple,Thalassery Chettamkunnu Sree Madathil Bhagavathi Temple etc. are closely related to Adiyeri in rituals and in offerings.

Srikovil is open on the 1st of all the Malayalam Months. Special days like Thiruvonam, Mahanavami, Vijayadasami, Thulam 10, Thrikkarthika (in Vrischikam), Dhanu 10, MahaSivarathri, Karkkidaka Vavu are the pooja days in this temple also. There is ‘Annadhanam’ (Common feast) on all pooja days.Kaliyatta Mahotsavam, Thrikkarthika, Vijayadasami etc. are the festivals of importance here. Temple administrative committee is committed to convene a variety of activities for the spiritual awakening and other charity works for the people.

Keep in Touch

    

44699
TodayToday53
All_DaysAll_Days44699